BIP
21. Baza Lotnictwa Taktycznego
dla wystawców i sponsorów

 

 

Jak corocznie Dowódca 21. Bazy Lotnictwa taktycznego

wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin organizuje Piknik Lotniczy w dniu 29.06.2019r.

 

USTALENIA ORGANIZACYJNE:

 

1. Ustalono ostateczny termin przesyłania Wniosków o rezerwację miejsca na stoisko handlowe/wystawowe podczas Pikniku Lotniczego w Świdwinie w dniu 29 czerwca 2019r.  do dnia 17.05.2019r.

Formularz wniosku do pobrania

2. W pierwszej kolejności miejsca na stoiska będą przydzielane podmiotom/osobom, które wspomogą organizację  Pikniku.

3. Wykaz podmiotów/osób fizycznych, którym przydzielono stoiska handlowe/wystawowe zostanie opublikowany w witrynie Internetowej 21.BLT w terminie do dnia 03.06.2019r. Rozpatrywane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione wnioski, zgodnie z załączoną do nich instrukcją oraz zawierające wymagane zgody i zobowiązania.

4. Podmioty/osoby, którym zostaną przydzielone numery stanowisk handlowych oraz osoby, które będą prowadziły działalność na tych stoiskach są zobowiązane do:

-     Prowadzenia sprzedaży/działalności promocyjnej wyłącznie w zakresie asortymentu wskazanego w pkt. 7 złożonego wniosku oraz w obrębie wyznaczonego stoiska.

Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia niektórych grup asortymentu.

-     Przestrzegania pozostałych ustaleń organizacyjnych oraz porządkowych Organizatora i wyznaczonych przez niego przedstawicieli.

-     Czytelnego oznakowania stoiska ze wskazaniem: nazwy stoiska/firmy, nazwiska kierownika/właściciela stoiska, adresu i numeru telefonu.

-     Utrzymania czystości na terenie i wokół stoiska, poprzez wystawienie własnych koszy z workami na odpady. Usuwanie worków z odpadami do ustawionych na terenie lotniska właściwych kontenerów.

-     Posiadania na stoisku z urządzeniami grzewczymi podstawowego sprzętu ppoż. tj. gaśnicy i koca gaśniczego.

W przypadku stwierdzenia przez Organizatora lub osobę przez niego upoważnioną  naruszeń w tym zakresie, Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na prowadzenie sprzedaży/działalności promocyjnej na takim stanowisku.

5. Wjazd na teren lotniska będzie odbywał się bramą wjazdową od miejscowości Smardzko.

Organizator umożliwia wjazd w rejon przydzielonego stoiska handlowego już w dniu 28.06.2019r. w godz. 16.00 – 19.00, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w tym miejscu mienie oraz nie wyraża zgody na pozostawanie osób po godz. 19.00. W dniu 29.06.2019r. wjazd pojazdów na stoiska handlowe wyłącznie w godz. 06.00–08.00.

6. Po przydzieleniu numeru stoiska zadeklarowane kwoty wsparcia dla Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin, należy wpłacić na konto Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Koszalinie
nr 15 1540 1043 2104 8105 5267 0001 z dopiskiem „Piknik Lotniczy – Świdwin 2019 – stoisko nr …….” w terminie do dnia 14.06.2019r.

7. Organizator do kontaktów roboczych w zakresie organizacji i nadzoru nad stoiskami handlowymi/wystawowymi upoważnił mjr Pawła FILIŃSKIEGO, tel. 261 532 826 lub kom. 780 026 372.

 

 

DO POBRANIA

Mapa rozmieszczenia stanowisk wystawienniczych i stoisk w trakcie Pikniku

Opis i legenda do mapy rozmieszczenia elementów Pikniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych