BIP
21. Baza Lotnictwa Taktycznego
dla wystawców i sponsorów

Jak co roku Dowódca 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin organizuje Piknik Lotniczy w dniu 30.06.2018.
W związku z powyższym zostały poczynione niżej wymienione ustalenia organizacyjne.

 

 

1.        Wskazanie lokalizacji powierzchni na terenie lotniska z przeznaczeniem na ustawienie
 stoiska  wg. numerów podanych w dniu  07.06.2018 na stronie 21BLT.

 

2.        Formularz  zgłoszeniowy dla miejsca pod stoisko  należy dostarczyć mailowo (sekretariat21blt@wp.pl), lub faxem nr 261 53 27 05 , do dnia  04.06.2018 roku                            ( za wyjątkiem stanowisk gastronomicznych).
Po pozytywnym rozpatrzeniu formularzy zgłosz
eniowych numery stoisk dla wystawców zostaną podane na stronie 21BLT w dniu 07.06.2018r.

 

3.      Wyznaczenie miejsc ustawienia samochodów dostawczych, serwisowych niezbędnych do prowadzenia działalności - zgodnie z zaakceptowanym przez Organizatora Zgłoszeniem. Zajęcie miejsca innego niż wskazane przez organizatora skutkować będzie wykluczeniem  z uczestnictwa w pikniku.

 

4.        Wjazd  na teren lotniska tylko przez bramę wjazdową od Smardzka :

·      W dniu poprzedzającym piknik tj. 29.06.2018r. w godz. 1500 -1900   (bez możliwości  

     noclegu).

·      W dniu trwania pikniku  30.06.2018r. – od  godz. 600   - 800.

 

5.            Wystawca  zobowiązuje się do:

a)   Czytelnego oznakowania stoiska ze wskazaniem: nazwy stoiska/firmy, nazwiska kierownika  

          lub właściciela stoiska, adresu i numeru telefonu.

 

b)     Utrzymania czystości na terenie i wokół stoiska, poprzez wystawienie własnych koszy
       z workami na odpady. Usuwanie worków z odpadami, do ustawionych na terenie
       lotniska kontenerów do  tego przeznaczonych.

 

c)    Posiadania na stoisku z urządzeniami grzewczymi podstawowego sprzętu ppoż.
           tj. gaśnicy i koca gaśniczego.

 

6.       Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy i sprzęty na terenie lotniska.

 

7.  Za tereny przekazane pod stoiska odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Przyjaciół Lotniska 

    Wojskowego w Świdwinie.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - DLA MIEJSCA POD STOISKO -  do  pobrania

WYKAZ WYSTAWCÓW NA PIKNIK LOTNICZY - do pobrania

 

PLAN ROZMIESZCZENIA STOISK I WYSTAW do pobrania

OPIS I LEGENDA DO PLANU ROZMIESZCZENIA – do pobrania

 

 

 

WSPARCIE PIKNIKU

 

Piknik Lotniczy w Świdwinie to jedna z nielicznych imprez lotniczych w  kraju  na którą  wstęp jest wolny. Nasza impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem,
więc jeśli chcesz mieć udział jej rozwoju oraz doceniasz naszą pracę możesz przekazać darowiznę na rzecz Stowarzyszenia.

 

Wpłaty można dokonywać na konto:

Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin

 

Konto bankowe Bank Ochrony Środowiska S.A oddział w Koszalinie

15 1540 1043 2104 8105 5267 0001

 

z dopiskiem „Piknik Lotniczy - Świdwin 2018”

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych