BIP
21. Baza Lotnictwa Taktycznego
Kontakt

 

Kontakt

Telefon

 

W sprawach kadrowychRzecznik prasowy
Sekretariat dowódcy

Zamówienia publiczne

Główny księgowy

261 53-30-26
261 53-30-63
261 53-30-64

261 53-30-69
261 53-32-52
261 53-35-09
261 53-35-00
 

Fax

261 53-37-57

Adres pocztowy

 

ul.Połczyńska 32
78-301 Świdwin
 

Poczta elektroniczna

 

Rzecznik prasowy
21blt.rzecznik@ron.mil.pl
Dowódca 21blt.dowodca@ron.mil.pl

Zastępca Dowódcy 21blt.zastepca@ron.mil.pl

Szef sztabu 21blt.szef@ron.mil.pl

Sekretariat Dowódcy 21blt@ron.mil.pl

Służba ruchu lotniczego
ATC (Air Traffic Controller)
21blt.atc@ron.mil.pl


Logistyka
(Logistic)
21blt.log@ron.mil.pl


Grupa działań lotniczych gdl.21blt@ron.mil.pl

Pion ochrony informacji niejawnych 21blt.poin@ron.mil.pl

Inspektor ochrony danych osobowych        p. Urszula JASIŃSKA 21blt.iod@ron.mil.pl
Tel. 261-533-545

   

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych