BIP
21. Baza Lotnictwa Taktycznego
Oferty pracy

  

 

21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie,

poszukuje kandydata na stanowisko –
REFERENT  

w Sekcji Postępowań Sprawdzających i Szkolenia

umowa o pracę na czas określony  w celu zastępstwa pracownika

 

 

   Miejsce wykonywania pracy: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

 

  Opis stanowiska:

- prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rozliczaniem środków finansowych, planów zakupów;

- ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentacji”

 

  Wymagania:

- wykształcenie średnie – mile widziane wyższe: ekonomiczne lub administracyjne,

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera, programów pakietu MS Office,

- bardzo dobra organizacja pracy,

- odpowiedzialność i umiejętność pracy pod presją czasu,

- umiejętność pracy w zespole,

- rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,

- preferowany staż pracy – 2 lata  na stanowisku pracownik  biurowy

 

 

  Oferujemy:

- prace w przyjaznym zespole,

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa na czas określony w celu zastępstwa)

- miłą atmosferę pracy,

- benefity z Funduszu Socjalnego (m.in.: „Wczasy pod Gruszą”, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, bony)

 

 

 

    Wymagane dokumenty i oświadczenia:

          - CV,

          - list motywacyjny,

          - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. (DO POBRANIA)

 

 

 

 

 

     Miejsce składania dokumentów:

21. Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Połczyńska 32

78-301 Świdwin

Kancelaria jawna z dopiskiem „rekrutacja”

 

   Kandydaci zakwalifikowani do etapu pierwszego, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie.

 

 

 

 

21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie,

poszukuje kandydata na stanowisko –
REFERENT 

w sekcji Medycznej

umowa o pracę na czas określony  w celu zastępstwa pracownika

 

  Miejsce wykonywania pracy: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

   Opis stanowiska:

- prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rozliczaniem środków finansowych, planów zakupów;

- sporządzanie dokumentów sprawozdawczych i rejestrów związanych z zakresem realizowanych obowiązków;

 

   Wymagania:

- wykształcenie średnie – mile widziane wyższe: ekonomiczne lub administracyjne,

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera, programów pakietu MS Office,

- bardzo dobra organizacja pracy,

- odpowiedzialność i umiejętność pracy pod presją czasu,

- umiejętność pracy w zespole,

- rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

   Oferujemy:

- pracę w przyjaznym zespole,

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa na czas określony (na zastępstwo)

- miłą atmosferę pracy,

- benefity z Funduszu Socjalnego (m.in.: „Wczasy pod Gruszą”, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, bony)

 

 

   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

          - CV,

          - list motywacyjny,

          - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. (DO POBRANIA)

 

    Miejsce składania dokumentów:

21. Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Połczyńska 32

78-301 Świdwin

Kancelaria jawna z dopiskiem „rekrutacja”

   Kandydaci zakwalifikowani do etapu pierwszego, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie.

 

21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie,

poszukuje kandydata na stanowisko –
SAMODZIELNY REFERENT 

w Sekcji Obsługi Infrastruktury

 

  Miejsce wykonywania pracy: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego -  Zespół  Zabezpieczenia Trzebiatów;

 

  Opis stanowiska:

- prowadzenie spraw związanych z gospodarką komunalną, sprzętem technicznym i środkami transportu.

 

  Wymagania:

- wykształcenie średnie  techniczne

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera, programów pakietu MS Office,

- bardzo dobra organizacja pracy,

- odpowiedzialność i umiejętność pracy pod presją czasu,

- umiejętność pracy w zespole,

- rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,

- doświadczenie lub staż na podobnym stanowisku  (preferowany staż pracy – 2 lata)

  Oferujemy:

- prace w przyjaznym zespole,

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa na czas określony w celu zastępstwa)

- miłą atmosferę pracy,

- benefity z Funduszu Socjalnego (m.in.: „Wczasy pod Gruszą”, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, bony)

 

       

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

     - CV,

     - list motywacyjny,

    -  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. (DO POBRANIA)

 

   Miejsce składania dokumentów:

21. Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Połczyńska 32

78-301 Świdwin

Kancelaria jawna z dopiskiem „rekrutacja”

 

    Kandydaci zakwalifikowani do etapu pierwszego, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie

 


  

 

 

                                                                                      Informacja ogólna

   dotycząca przewarzania danych osobowych przez 21. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie pełniąca funkcję WOG

Zgodnie z przepisami RODO 21. Baza Lotnictwa Taktycznego (zwana dalej 21.BLT) jest zobowiązana przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami prawa i zadbać o właściwą ochronę danych osobowych osób fizycznych w związku z zabezpieczeniem działalności 21.BLT i  realizacją zadań zabezpieczających inne jednostki i instytucje wojskowe będących na zaopatrzeniu 21.BLT.

 Niemniej jednak w zakresie, w którym 21.BLT bezpośrednio wykonuje zadania związane z  obronnością, regulacje RODO zostają wyłączone. W ich miejsce stosuje się  odpowiednie procedury resortowe (np. przepisy  o ochronie informacji niejawnych i inne przepisy prawa powszechnego i wewnętrznego).

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest 21. Baza Lotnictwa Taktycznego  z siedzibą:

ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

tel. 261 533 252, adres email: 21blt@ron.mil.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną na adres email: 21blt.iod@ron.mil.pl lub telefonicznie pod numerem 261 533 545.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Ministra Obrony Narodowej na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego)

w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

             dostępu do danych osobowych,

             żądanie ich sprostowania,

             prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,

             prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo wniesienia sprzeciwu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.

W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych