BIP
21. Baza Lotnictwa Taktycznego
Aktualności
79.ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ ORAZ 80.ROCZNICA AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ
18.09.2019
Uroczyste obchody Zbrodni Katyńskiej oraz agresji sowieckiej na Polskę.

 

             W dniu 17.09.2019 roku w mieście POŁCZYN ZDRÓJ odbyły się uroczystości upamiętniające 78. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 79.Rocznicę Agresji Sowieckiej na Polskę. Obchody  rozpoczęły się od Mszy Świętej  na cmentarzu komunalnym  przy pomnikach: Krzyżu Katyńskim i Krzyżu Wołyńskim.                                          

             W uroczystościach udział wzięła Wojskowa Asysta Honorowa  wystawiona z 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz delegacja żołnierzy   z 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego i 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego

 w składzie:

- płk  mgr inż. pil. Piotr IWASZKO

- płk dypl. pil. Karol JĘDRASZCZYK

- por. Mariusz PATEREK

  W trakcie uroczystości  Zastępca Dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk  mgr inż. pil. Piotr IWASZKO dokonał symbolicznego zawieszenia wstęgi Orderu Virtuti Militari, a por. Mariusz PATEREK odczytał Apel Pamięci. Następnie delegacje złożyły pod krzyżem wiązanki kwiatów. Po zakończeniu uroczystości zebrani przeszli pod posadzone w 2008 roku dęby katyńskie, gdzie młodzież z połczyńskich szkół oraz przedstawiciele władz symboliczną różą uczcili pamięć ofiar. Cztery dęby katyńskie zostały posadzone w ramach akcji „Katyń… ocalić od zapomnienia” polegającej na posadzeniu 21.473 dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej, z których każdemu drzewu przypisane jest jedno nazwisko z listy katyńskiej. Połczyńskie dęby noszą imiona:

• ks. mjr kapelan Jan Leon Ziółkowski

• pchor. rez. Julian Bakoń

• ppor. rez. Zbigniew Przystasz

• ppor. pilot Janina Lewandowska

 

Z historii.

Wiosną 1940 r., wykonując uchwałę Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r., sowiecka policja polityczna – NKWD – wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Było wśród nich 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez Związek Sowiecki wschodniej części Polski.

 

 

 

 

Oficerów z obozu kozielskiego rozstrzelano w Katyniu, jeńców ze Starobielska – w Charkowie, natomiast policjantów z Ostaszkowa – w Kalininie. Kolejne egzekucje przeprowadzono w więzieniach w Mińsku, Kijowie, Charkowie i Chersoniu. Władze ZSRS postanowiły zgładzić tysiące bezbronnych Polaków, ponieważ nie ulegli oni prowadzonej wobec nich propagandzie i pozostali patriotami, gotowymi walczyć z sowieckim okupantem o wolną Ojczyznę.

Tym Katyń był 79 lat temu. A co symbolizuje obecnie?

Dziś Katyń to przede wszystkim obowiązek pamięci o ludziach, którzy za niezłomną wierność Polsce zapłacili życiem. To dążenie do poznania pełnej prawdy o mechanizmach zbrodni i jej sprawcach. Bo bezimienne nie mogą pozostać nie tylko ofiary, ale i kaci.

– Katyń to miejsce-słowo dla Polaków symbolizujące zagładę polskiej elity w 1939 r., ale również symbol kłamstwa i dochodzenia do prawdy.

Już od pierwszych dni po ujawnieniu zbrodni Sowieci próbowali zakłamać rzeczywistość. – Związek Sowiecki, będący sprawcą zbrodni, przez kilkadziesiąt lat używał wszystkich możliwych sposobów, aby prawda o niej nie dotarła do opinii publicznej. Nie wystarczyło tych ludzi zabić, trzeba było zniszczyć wszystkie ślady po nich.

Jest naszą powinnością sprawić, by pamięć o tej bezprecedensowej zbrodni, będącej naszą narodową tragedią, stała się częścią europejskiej i światowej historii. Tylko wtedy zbrodnia ta może stać się przestrogą dla przyszłych pokoleń.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych