BIP
21. Baza Lotnictwa Taktycznego
Aktualności
PLAN WSPÓŁPRACY NA 2020 ROK
26.08.2019
Zasady współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

 

               Uprzejmie informujemy, że na podstawie: Decyzji nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, Decyzji Nr33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej, Procedury przydziału środków bojowych z limitu DEKID MON z przeznaczeniem na zabezpieczenie przedsięwzięć partnerów społecznych, Wytycznych do planowania współpracy z partnerami społecznymi na rok 2020  z dnia 17.07.2019r. oraz Zarządzania Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, podstawą udzielania wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatyw partnerów społecznych są plany współpracy.

 

Plan współpracy 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2020 jest opracowywany na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane organizacje i partnerów społecznych.

Do pobrania

1.

DECYZJA Nr33/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

2.

PROCEDURA PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW BOJOWYCH Z LIMITU DEKID MON Z PRZEZNACZENIEM NA ZABEZPIECZENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ PARTNERÓW SPOŁECZNYCH

3.

WYTYCZNE DO PLANOWANIA WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA ROK 2020  Z DNIA 17.07.2019R.

4.

ZAŁĄCZNIK NR 1. WNIOSEK DO PLANU WSPÓŁPRACY

 

W/w wnioski należy składać w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w NIEPRZEKARACZALNYM terminie do 10 września 2018 r. pocztą  na adres email:  21blt.rzecznik@ron.mil.pl

oraz na adres:

21. Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Połczyńska 32

78-301 ŚWIDWIN

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 261 532 869.

 

 

 Do pobrania

Decyzja nr 187 Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy RON z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych